ТВ DАРТС

Камерна опера поднася коледна магия на жители и гости на Благоевград

Камерна опера- Благоевград ще зарадва почитателите на класическата музика с коледен концерт.

 Тази вечер от 18.00 часа в Градска художествена галерия жители и гости на Благоевград ще станат част от магията на операта.  Присъстващите ще могат да чуят откъси от световно известни опери.

  В различни роли ще се превъплътят солистите на Камерна опера. Декорът ще пренесе зрителите в друга епоха, в която оперната музика и танц пресъздават реалността с финес и елегантност.

  Камерна Опера присъства осезаемо в културния живот на Благоевград и региона.  Камерна Опера Благоевград е единственият в страната професионален музикално – сценичен институт, който работи в областта на малката оперна форма. В съвременната българска култура изгражда свои идейно – художествени и естетически принципи. 

 

Добри практики между медици от България и Македония

bls_struma1.png

Среща е с цел обмяна на опит и добри  практики  в различни специалности на медици ната. 15  лекари  от  Районната  колегия на  Български  лекарски  съюз  Благоевград  ще  посетят Клиничната болница  в  гр . Щи п ,   Р Македония. Ще бъде учреден също така Трансграничен здравен  клъстер, който да обедини усилията за подобряване ефективността  на  здравната  система  в  трансграничния

регион, като добра възможност за бъдещи общи проекти  между големите болници в  

региона и повишаване качеството на здравните услуги за пациентите. Това 

е финалната фаза по проект "Интегриране  на Европейски  здравни  стандарти  и  иновации  по  пътя  към изграждане  на трансграничен здравен клъстер", финасиран по   програмата ИПА ИНТЕРРЕГ трансгранично сътру дничество България - Македония.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма

за трансгранично сътрудничество РБългария – БЮРМакедония, 2014-2020 г.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ РАЗГЛЕДАХА ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗИ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Във връзка с финасово -счетоводния отчет на общинските  търговски дружества и анализ на финансовите резултати за деветмесечието на 2017г., на 15 декември  в Зала № 5 на Община Благоевград се проведе общо заседание на част от постоянните комисии към Общински съвет Благоевград. 

 Управителите на търговските дружества бяха поканени да представят финансовите отчети за деветте месеца на 2017година.Бяха изслушани  плановете и стратегиите за развитие на подопечните им дружества с цел оптимизация на разходите и увеличаване на печалбата.

 „Биострой” ЕООД ще приключи годината на печалба от около 150 хиляди лева  и без задължения към доставчици и контрагенти.Направен бе отчет за закупената техника и консумативи, сред които сметосъбиращи автомобили и устройство за хвърляне на пясък и луга. Предстои да се правят разчети за закупуване на нова техника като компактори и машини за сепариране , във връзка с изграждането на новото депо за битови отпадъци.

 „Пазари” ЕООД има намаляване на приходите в сравнение със същия период от миналата година, като отстъпленията са главно от основната дейност-отдаване под наем на търговска площ. Дружеството ще завърши годината с печалба от около 30 хиляди лева, но тенденцията е за отлив на наематели, респективно постъпления, въпреки намалението в наемните цени.

„Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД също отчитат доста по-ниска печалба в сравнение с миналата година, дължащо се главно на спада на събраните глоби от репатриращия автомобил и поставянето на скоби. Този спад е в следствие на промени в закона за дейността на органите на МВР, според които отпада длъжностното лице от полицията, което да придружава репатриращия автомобил, а това директно ограничава периметъра му на действие само в синя зона. От общинските съветници бе поставен въпрос за затрудненото движение по улиците в синя зона и евентуалното им преобразуване в еднопосочни, въпрос, който е на дневен ред в Комисията по безопасност на движението към Община Благоевград.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград” ЕООД, и „Център за психично здраве - Благоевград” ЕООД са в стабилно финансово състояние, благодарение и на директното субсидиране от Министерството на здравеопазването. Като единствен проблем бе очертана необходимостта да се направят подобрения в сградния фонд и битовите условия в диспансерите.

Най-продължителен и дебатиран бе отчетът на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД. Болницата ще приключи годината със загуби от 533 хиляди лева, от които510 хиляди са амортизационни отчисления (които не оказват пряко влияние върху реалните финансови резултати), а чистите стопански загуби са в размер на 23 хиляди лева. Към тях се прибавят и над 1 милион лева предишни задължения.

Освен финансовите загуби, дебат предизвика и депозираната докладна от управителя, д-р Георгиев, за преструктуриране на болницата чрез закриване на отделения в нея, както и подписка от работещите в общинско дружество, относно лечебната дейност и финансовото състояние на лечебното заведение.

Д-р Георгиев оправда стремежа за оптимизация на разходите със закриване на отделения отделенията, които не влизат в изискванията на Министерството на здравеопазването за болница с подобен статут. Това са отделенията по гинекология, хирургия,микробиология и реанимация. Закриването на отделенията по микробиология и гинекология се налага  и от малкия брой манипулации, които се извършват в тях, които не оправдават разходите по издръжката им. Това обаче логично повдигна въпроса дали сключването на външни договори за извършване на въпросните манипулации и изследвания няма да натовари с повече разходи бюджета на лечебното заведение.

Не така стои въпросът с отделението по хирургия, което е регистрирало печалба за деветмесечието от 71 хиляди лева, при намален брой легла и поставени лимити. Освен това в посочените за закриване звена започва 95% от лечението  на онкоболните.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков изрази позиция, че при толкова трудности за намиране на квалифицирани медицински кадри е необосновано да се закриват отделения с вече изградени екипи при това от специалисти с авторитет. Той подчерта, че тази болница винаги е била от първостепенно значение за Общински съвет и община Благоевград и при създадено едно модерно лечебно заведение без аналог в целия Югозапад, няма да бъде допуснато преструктуриране, което да доведе до освобождаване на медицински персонал или ощетяване на болните. Позиция, около която се обединиха и останалите общински съветници.

Проблемът с преструктурирането на СБАЛО „Свети Мина” ще се разгледа на едно от първите заседания на Общински съвет в началото на 2018година.

 

 

 • Регнум
 • Агромах
 • Реклама
 • 10 години ТВ Dартс
 • Пътешественик
 • Темпо
 • На чаша вино
 • Код бъдеще
 • 24 кадъра
 • Мюзик бокс
 • Натура
Previous Next

Камерна опера поднася коледна магия на жители и гости на Благоевград

18 Декември 2017

Камерна опера- Благоевград ще зарадва почитателите на класическата музика с коледен концерт.  Тази вечер от 18.00 часа в Градска художествена...

Добри практики между медици от България и Македония

11 Октомври 2017
Добри практики между медици от България и Македония

Среща е с цел обмяна на опит и добри  практики  в различни специалности на медици ната. 15  лекари  от  Районната ...

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ РАЗГЛЕДАХА ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗИ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

18 Декември 2017

Във връзка с финасово -счетоводния отчет на общинските  търговски дружества и анализ на финансовите резултати за деветмесечието на 2017г., на...

Cloudy

1°C

Cloudy
Tuesday -2°C / 2°C Snow showers
Wednesday -4°C / 1°C Mostly sunny